Nejste spokojeni se zásilkou?

Zboží můžete vrátit do 14ti dnů bez udání důvodu.

Vždy prosím postupuje podle instrukcí ZDE. Zboží zašlete nepoužité, se všemi visačkami, nejlépe s originálním obalem. Schovejte si také podací lístek pro případ ztráty balíku.

Zboží nám zašlete na adresu:

moda-pradlo.cz
Lucie Víchová Kovářová
Labská 195
543 01 Vrchlabí

 

Vrácení zboží

V případě, že kupní smlouva je uzavřena v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) ve znění pozdějších zákonů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nejlépe nepoškozené, kompletní zboží nejlépe včetně originálního obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat zpět dodavateli (Móda & prádlo, Labská 195, 543 01 Vrchlabí) ve lhůtě maximálně 14ti dnů (bez udání důvodu). Kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy, nese náklady na vrácení zboží a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou dle § 1820 odst. 1 písm. g. Dodavatel posoudí vrácenou dodávku a pokud shledá oprávněnost požadavku, za vrácené zboží poukáže kupujícímu peníze na účet udaný kupujícím, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem (složenkou bude zpoplatněno dle ceníku České pošty) do 14ti dnů od převzetí kompletního zboží obchodníkem. Pokud zákazník zašle zboží poškozené nebo bez originálního obalu bude mu částka ponížena o úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu, tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout.

Reklamace

Reklamace uplatňuje kupující na pobočce dodavatele, nebo zašle reklamované zboží poštou na adresu. (Móda & prádlo, Labská 195, 543 01 Vrchlabí)

Kupující je povinen předat reklamované zboží k reklamaci nejlépe v originálním balení a s daňovým dokladem. Při reklamaci zboží je povinností kupujícího uvést společně se zbožím a příslušnými doklady také důvod k reklamaci.

Standardní záruka na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zásilky nebo data uvedeného na daňovém dokladu jestliže se jedná o osobní odběr. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

Záruka ve smyslu zákona se vztahuje na výrobní vady zboží, na vady vzniklé běžným opotřebením se záruka nevztahuje.

Co asi nevíte.

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, ale i přesto má naše firma dle zákona právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Proto při vrácení  zašlete zboží nejlépe nepoškozené, kompletní, včetně originálního obalu a veškerého příslušenství, předejdete tak možnému naúčtování nákladů, které jsou vždy individuálně posouzeny a poté zákazníkovi započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Při zkoušení by nemělo dojít k jeho zjevnému opotřebení. Při zkoušení spodního prádla myslete na hygienické předpisy a vyzkoušejte jej přes jiné Vaše spodní prádlo. Myslete na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Dodržení 14ti denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení můžete zaslat elektronicky zasláním formuláře na adresu reklamace@moda-pradlo.cz a zároveň v co nejkratším čase odeslání zásilky se zbožím. K vrácenému zboží přiložte fakturu a formulář, který obdržíte spolu se zbožím.

Stručně na závěr

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  • Lhůta 14ti dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty v případě elektronické komunikace. Pokud posíláte odstoupení od smlouvy spolu se zbožím nebo případně samostatně poštou, bere se jako poslední den 14ti denní lhůty datum podání zásilky.
    Zboží může být po dohodě vráceno i později.
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
  • Zboží musí být vráceno kompletní nejlépe v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
  • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14ti kalendářních dnů od předání zboží obchodníkovi.

Přihlášení

Nebo rychlé přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.

Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Kontaktujte nás

Načíst